Besturen met visie voor Geffense verenigingen

Vraag je jezelf regelmatig af hoe je het ledenaantal van de vereniging op peil houdt? Of baren de financiële middelen je (meer) zorgen? En krijg je steeds moeilijker voldoende vrijwilligers op de been voor je activiteiten? Dan is deze thema-avond echt iets voor jou en jouw medebestuurders. Op maandag 11 maart organiseren wij samen met de gemeente Oss en voetbalvereniging Nooit Gedacht een interactieve bijeenkomst voor bestuurders van Geffense verenigingen.

Tijdens de thema-avond hebben we het over de acties die je neemt om deze uitdagingen het hoofd te bieden, welke rollen je als bestuurder hebt en wat je kunt doen om betere prioriteiten te stellen. Je maakt kennis met andere bestuurders, leert van elkaars ervaringen en breidt je netwerk uit. De interactieve workshop wordt verzorgd door Hans Willemsen van het Sport Expertise Centrum. Bovendien zal wethouder Kees van Geffen persoonlijk aanwezig zijn om de visie van de gemeente Oss op de maatschappelijke waarde van vitale verenigingen te bespreken.

Programma
19.15 uur: Ontvangst
19.30 uur: Opening door wethouder Kees van Geffen
19.40 uur: Workshop deel 1: De toekomst van de vereniging begint aan de bestuurstafel
20.00 uur: Korte pauze
20.10 uur: Workshop deel 2: Trends & ontwikkelingen
20.30 uur: Discussie met behulp van stellingen
21.00 uur: Informele afsluiting

Locatie
Voetbalvereniging Nooit Gedacht, Pastoor van de Kampstraat 34, 5386 AJ Geffen.

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail naar hans@sport-expertise-centrum.nl. Gelieve dit uiterlijk 28 februari te doen en vermeld daarbij s.v.p. ook welke personen namens de vereniging aanwezig zijn zullen zijn.