Op zondag 15 oktober 2017 vindt in Amsterdam de negende NOC*NSF Paralympische Talentdag plaats. Tijdens deze dag beoordelen bondscoaches van verschillende zomersporten de potentie van de deelnemende sporters. NOC*NSF en de sportbonden bieden de meest kansrijke sporters de mogelijkheid om direct in het programma van de nationale selectie opgenomen te worden.  Als een langere weg nodig is, wordt gezorgd voor een goede trainingssituatie. Voor meer informatie over de Paralympische Talentdag, zie www.paralympisch.nl/talentdag

Wie zoeken wij?
Sporters tussen de 12 en 35 jaar met een handicap. Deze handicap kan verschillen van het missen van drie vingers tot het hebben van een dwarslaesie. Voor specifiekere informatie zie  www.paralympisch.nl/talentdag/profielparalympisch. Hierin staat ook de link naar de Paralympische Sportwijzer, waarin de sporten en de verschillende handicaps worden benoemd.

Mocht je meer vragen hebben omtrent aangepast sporten, vervoer, hulpmiddelen, financiën of het vinden van een sportmaatje. Neem dan contact op!