De JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) is een aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. De aanpak is gebaseerd op de in Frankrijk succesvolle methode Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants (EPODE), oftewel “laten we samen overgewicht bij kinderen aanpakken”. Hoofddoel van het programma is om de stijgende lijn van overgewicht en obesitas bij kinderen om te zetten in een dalende lijn door het toepassen van een zogenaamde intersectorale aanpak. Dit houdt in dat het om een samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen, zoals sport, gezondheid, welzijn, onderwijs en infrastructuur gaat.

Als SEC willen we de stijgende cijfers van overgewicht en obesitas veranderen in een daling. Sinds 2014 zijn we regisseur van de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-beweging in Oss, waarbij iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Want dat gezond eten en bewegen is in dit digitale tijdperk en deze wereld vol verleidingen niet altijd een zekerheidje. Met JOGG zetten we jongeren tussen de 0 en 19 jaar, hun ouders en hun omgeving centraal. Om het project te laten slagen, wordt er gericht op bewustwording en gedragsverandering op het gebied van voeding en beweging. Er zijn drie belangrijke thema’s: ‘Oss drinkt water’, ‘Oss beweegt gratis’ en ‘Oss snoept gezond’. Verder is er aandacht voor de optimalisatie van de ketenaanpak nulde, eerste en tweedelijnszorg.