Weinig beweging kan ook gezondheidsproblemen opleveren. Twee derde van alle jongeren onder de 19 jaar beweegt minder dan een uur per dag. Met de themacampagne ‘Oss beweegt gratis’ willen we het bewegen stimuleren. Er zijn bijvoorbeeld beweegkaarten ontwikkeld door het SEC, waarbij scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden geholpen en gemotiveerd om het buiten spelen voor kinderen weer leuk/aantrekkelijk te maken op het plein.