Try Out Sports

Try-out Sports wordt al jaren georganiseerd door het Sport Expertise Centrum  in samenwerking met verenigingen en andere sportaanbieders. Vroeger werd dit project ‘schoolsport’ genoemd. De verenigingen verzorgen kennismakingscursussen en het SEC zorgt voor de promotie, communicatie en administratie van alle inschrijvingen. Het doel is om zoveel mogelijk Osse basisscholieren kennis te laten maken met verschillende sporten om zo te ontdekken wat ze leuk vinden.

Waarom moet een vereniging meedoen aan Try-out Sports?

Ledenwerving is voor de meeste verenigingen in de gemeente Oss één van de belangrijkste aandachtpunten op dit moment. Veel verenigingen hebben de afgelopen jaren namelijk te maken gehad met een terugloop van het ledenaantal of zij verwachten dit de komende jaren. Het voortbestaan van de verenigingen staat hierdoor onder druk. Door deel te nemen aan Try-out Sports bereikt u alle basisscholieren in de gemeente Oss en dus veel potentiële nieuwe leden voor uw vereniging!

Hoe kan een vereniging zich aanmelden voor Try-out Sports?

Uw vereniging kan zich aanmelden voor Try-out Sports door het digitale aanmeldformulier volledig in te vullen. Uw aanmelding is pas definitief zodra u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Meld uw vereniging aan vóór 1 augustus zodat wij uw vereniging kunnen opnemen in het drukwerk dat wij voor de promotie gaan bestellen en verspreiden. Na 1 augustus kunnen wij u niet garanderen dat uw vereniging op het drukwerk staat. Op onze nieuwe website krijgt iedere vereniging uiteraard voldoende ruimte om het cursusaanbod te presenteren.

Wat zijn de spelregels van Try-out Sports?

  • Uw vereniging mag een of meerdere cursussen per jaar aanbieden. Een cursus bestaat minimaal uit 4 lessen en maximaal 8 lessen.
  • Een cursus dient door te gaan vanaf 1 deelnemer. Het maximaal aantal deelnemers per cursus kunt u zelf bepalen. Wij adviseren u om de deelnemers zoveel mogelijk te laten instromen in bestaande groepen, zo dat u niet te veel onnodige kosten maakt.
  • U krijgt direct bericht van ons zodra een deelnemer zich heeft ingeschreven. Ook de deelnemers ontvangen direct een bevestiging. Wij adviseren u om uitertlijk 1 week voorafgaand aan de cursus contact op te nemen met de deelnemers.
  • Deelnemers kunnen zich in twee periodes inschrijven. Vanaf 25 september 2017 voor de cursussen van tot en met 31 januari 2018. Vanaf 23 januari 2018 voor de cursussen tot en met 7 juli 2018.
  • De inschrijfkosten voor deelnemers zijn € 10,- per cursus. Dit bedrag komt ten goede aan het SEC voor de promotie, communicatie en administratie van alle inschrijvingen. Uw vereniging ontvangt geen financiële bijdrage per deelnemer.

Aanmelden als vereniging kan via: http://bit.ly/2sOKJIE