Aanmelden sportaanbieders Try-out Sports 2020 – 2021

Alle sportaanbieders in de gemeente Oss kunnen vanaf vandaag weer één of meerdere proefcursussen aanmelden. Het Sport Expertise Centrum (SEC) geeft de aanbieders hiermee de kans om zichzelf te presenteren aan een groot publiek om zo nieuwe leden te werven. 

Ook in tijden van onzekerheid waarin we ons op dit moment bevinden, blijven we vooruit kijken. Een sportaanbieder is altijd gebaat bij de instroom van nieuwe leden om toekomstbestendig en vitaal te blijven.

Wat is Try-out Sports?
Try-out Sports wordt al jaren georganiseerd door het SEC in samenwerking met de verenigingen en andere sportaanbieders. Vroeger werd dit project ‘schoolsport’ genoemd. De verenigingen verzorgen kennismakingscursussen en het SEC zorgt voor de promotie, communicatie en administratie van alle inschrijvingen. Het doel is om zoveel mogelijk Osse basisscholieren kennis te laten maken met verschillende sporten om zo te ontdekken wat ze leuk vinden. Jaarlijks doen ruim 600 basisscholieren mee aan één of meerdere kennismakingscursussen.

Waarom moet een sportaanbieder meedoen aan Try-out Sports?
Ledenwerving is voor de meeste sportaanbieders binnen de gemeente Oss één van de belangrijkste aandachtspunten op dit moment. Veel aanbieders hebben de afgelopen jaren namelijk te maken gehad met een terugloop van het ledenaantal of zij verwachten dit de komende jaren. Het voortbestaan van de traditionele verenigingen staat hierdoor onder druk. Door deel te nemen aan Try-out Sports bereikt de sportaanbieder veel potentiële nieuwe leden.

Hoe kan een sportaanbieder zich aanmelden?
Een sportaanbieder kan zich aanmelden via de aanmeldpagina of door een e-mail te sturen naar tom@sport-expertise-centrum.nl. De aanbieder krijgt dan een uitnodiging toegestuurd. Meld het aanbod aan vóór woensdag 1 juli, zodat het aanbod opgenomen wordt in het drukwerk dat het SEC ter promotie gaat verspreiden.