Een beperking hoeft géén belemmering te zijn om te kunnen sporten en bewegen op Uniek Sportpark Rusheuvel!

Op donderdag 15 september vond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘Uniek Sporten op Sportpark Rusheuvel’ plaats. Bijzonder Aktief, Korfbalvereniging DOT Oss, s.v. O.S.S.’20, MHC Oss, TOGO, Tafeltennisvereniging OTTC en het Sport Expertise Centrum (SEC) leggen ambities en afspraken vast voor meerdere jaren.

Het Osse Sport- en Preventieakkoord – Inclusief Sporten
In september 2020 kwamen deze Osse sportaanbieders voor het eerst samen. Het SEC organiseerde een werksessie aangaande het thema ‘Inclusief Sporten’ zoals opgenomen in het Osse Sport- en Preventieakkoord. Samen met de aanwezigen werd er gebrainstormd over de toekomst van het aangepaste sportaanbod op en rondom Sportpark de Rusheuvel. Gezamenlijk kwamen alle betrokkenen tot de conclusie dat door het bundelen van de krachten er meer deelnemers in beweging gebracht kunnen worden.

Sinds de eerste werksessie komen alle betrokkenen 6-wekelijks bij elkaar om kennis te delen en goede ideeën uit te werken. Hierdoor zijn er meer mensen in beweging gekomen door onder andere diverse Unieke Sportevenementen, is het sportaanbod op het sportpark uitgebreid en is er meer (online) aandacht voor alle sportmogelijkheden.

Sportpark Rusheuvel moet bij iedereen bekend staan als hét Unieke Sportpark
Na twee jaar structureel te hebben samengewerkt, hebben alle partijen de gedeelde ambities, en afspraken hoe deze ambities te bereiken, formeel vastgelegd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst.

In deze samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat er wekelijks aangepast sportaanbod wordt aangeboden waardoor er voor iedereen een passend beweegaanbod is. Daarnaast gaat het samenwerkingsverband aan de slag met het opzetten van een gezamenlijk combi-lidmaatschap waardoor het laagdrempelig is om meerdere sporten te beoefenen.

Verder zullen er jaarlijks diverse aangepaste sportevenementen en sportontmoetingen worden aangeboden zodat het mogelijk is om de verschillende sporten te proberen en blijven de betrokkenen werken aan het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid zodat Sportpark Rusheuvel bij iedereen bekend staat als hét Unieke Sportpark. Alvast benieuwd naar de huidige mogelijkheden? Kijk dan op deze website van Sportpark Rusheuvel.