‘Er staan mensen op waarvan we het niet hadden verwacht’

Van een bestuur van 11 personen naar een bestuur van 7. Voor MOSA’14 was het een bewuste keuze. In maart startten zij onder begeleiding van het Sport Expertise Centrum (SEC) een traject om de club verder te ontwikkelen. Met inzet van leden en vrijwilligers leidde dit tot mooie resultaten: een nieuwe organisatiestructuur, een betere taakverdeling binnen de vereniging én een aantal nieuwe vrijwilligers.

Nieuw bestuur
Jarenlang stonden Bert van der Burgt en Ko van Lith als voorzitter en vicevoorzitter aan het roer bij MOSA’14. Huub de Jong durfde het aan om dit jaar het stokje over te nemen. Hij is de nieuwe voorzitter van de voet- en korfbalclub uit Macharen en Oijen. ‘Ik werd vooraf door veel mensen gewaarschuwd. Als ik voorzitter zou worden, zou ik daar 7 dagen per week mee bezig zijn. Gelukkig valt dat wel mee en gaat het eigenlijk heel erg goed’, vertelt Huub.

Liduina Vloet, ook bestuurslid bij MOSA’14, begrijpt wel waar die gedachte vandaan kwam. ‘Jarenlang was heel onduidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden had binnen het bestuur. Daardoor kwam iedereen bij Bert of Ko uit. Bij ons was het normaal dat de voorzitter alles regelde.’

Herkenbaarheid
Met hulp van het SEC wilde MOSA’14 werken aan een nieuwe organisatiestructuur. Het nieuwe organisatiemodel werd tijdens de ALV in november gepresenteerd. Maar liefst 60 leden en vrijwilligers luisterden naar het verhaal over de veranderingen en de voordelen daarvan voor de club. ‘We wilden werken aan herkenbaarheid van het bestuur. Aan de hand van de nieuwe organisatiestructuur wilden we laten zien wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe we de club draaiende houden’, vertelt Huub.

Liduina kijkt tevreden terug op de ALV en de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. ‘We hebben een behoorlijk grote stap gezet naar een nieuwe organisatie, dat is de grootste ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Mensen weten nu dat er meerdere mensen in het bestuur actief zijn en aan wie ze welke vraag kunnen stellen.’

Tijdens de ALV werd het bestuur aangenaam verrast door leden die aangaven wat te willen doen voor de club. ‘Deze mensen gaan we binnenkort benaderen. Het is leuk om te zien dat er nu ook mensen opstaan waarvan we het niet hadden verwacht. Er gebeuren dingen zonder dat we er iets over vragen’, vult Huub tevreden aan.

Snelle switch
Beide bestuursleden vinden dat er het afgelopen jaar veel is veranderd. Een nieuw organisatiemodel, taakomschrijvingen en het verdelen van verantwoordelijkheden zijn daar allemaal voorbeelden van. Hetzelfde geldt voor een eerste aanzet als het om ambities rondom sfeer, activteiten, ledenwerving en ledenbehoud gaat. Daarnaast zijn de bestuursvergaderingen een stuk efficiënter geworden. ‘Toen we contact opnamen met het SEC, werden er nog notulen gemaakt zonder enige structuur erin. Inmiddels hebben we een vaste agenda met duidelijke structuur en een actielijst. Dat is echt een verbetering’, vinden Huub en Liduina. Wat overheerst is vooral trots. ‘We hebben snel de switch gemaakt. De club draait door en de workload is veel beter verdeeld. Daar ben ik als voorzitter echt trots op. Het is nu aan ons om de laatste stappen te zetten en zichtbaar te blijven.’