Expertmeeting vindt dit jaar online plaats

De jaarlijkse Expertmeeting van het Sport Expertise Centrum vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 november. In eerste instantie was de avond net als vorig jaar gepland in Dome-X, maar vanwege de coronamaatregelen vindt de avond nu volledig online plaats.

Gastspreker
Net als andere jaren is er ook dit jaar weer een gastspreker uitgenodigd voor de avond. De gastspreker is Fred Pijls, voorzitter Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant. Hij gaat het in zijn presentatie ‘Sport en bewegen als middel in de gemeente Oss’ onder andere hebben over hoe sport en bewegen van betekenis kan zijn bij het herstellen van een psychische kwetsbaarheid en over de sport- en beweegactiviteiten in de wijken van Oss.

Osse Sportenquête
Tijdens de Expertmeeting wordt de Osse Sportenquête afgenomen. Met behulp van een enquête, die ‘live’ wordt afgenomen onder alle deelnemers, kijken we waar we één jaar na de ondertekening van het Osse Sportakkoord staan, welke stappen we hebben gemaakt en waar we nog vooruitgang kunnen behalen. De stellingen en antwoorden van de enquête worden tijdens de Expertmeeting besproken in een paneldiscussie.

Aanmelden
Deelnemen aan de Expertmeeting is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.