Extra categorie toegevoegd aan programma Osse Sportawards

Tijdens de uitreiking van de Osse Sportawards op 27 januari 2020 in theater De Lievekamp wordt er een nieuwe prijs uitgereikt. De Sportakkoord Stimuleringsaward gaat naar een initiatief dat een actieve bijdrage levert aan de ambities van het Osse Sportakkoord.

Achtergrond
Het Osse Sportakkoord is op 9 oktober ondertekend door ruim 50 samenwerkingspartners. In het Sportakkoord zijn de ambities en doelstellingen vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen. Om dit doel te ondersteunen heeft de organisatie besloten om een extra categorie aan de Osse Sportawards toe te voegen. Partijen kunnen een initiatief aanmelden via de website van het Sport Expertise Centrum. Een vakjury kiest drie initiatieven uit die tijdens de avond op het podium hun initiatief toelichten. Deze vakjury kiest ook de winnaar.

Programma Sportawards
De toevoeging van deze categorie past bij het vernieuwde programma. De Osse Sportawards zijn dit jaar een ode aan de hele Osse sport. Naast deze nieuwe prijs worden de sportkampioenen in het zonnetje gezet en worden de awards voor sportman, sportvrouw, sporttalent en sportteam van het jaar uitgereikt. Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure en de kaartverkoop.