Filios Scholengroep, SAAM Scholen en het Sport Expertise Centrum verlengen samenwerking tot en met 2027

Marc Ghering (directeur SEC), Inge Hoogers (directeur SAAM Scholen) en Archel Kerkhof (bestuurder Filios Scholengroep) tekenden op maandag 18 december een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst loopt tot en met 2027.

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de ingezette koers voortgezet. De meerwaarde van betekenisvol bewegingsonderwijs in combinatie met een positieve sport- en spelervaring wordt hiermee nog eens extra onderstreept.

De overeenkomst stelt de vijftijen Osse SAAM Scholen en negen Osse Filiosscholen in gelegenheid om een buurtsportcoach in te huren via het SEC. Deze buurtsportcoach biedt daarbij gericht ondersteuning in de vorm van het verzorgen van bewegingsonderwijs, pauzesport, naschools aanbod en bewegen in de wijk. De inzet van de buurtsportcoach wordt per cluster georganiseerd, waardoor er nog meer ruimte ontstaat voor de samenwerking tussen de scholen.

Alle betrokken partijen zijn enorm trots dat de samenwerking verlengd is.