Geslaagde vitaliteitsdag Sociaal FITaal Berghem!

Op zaterdag 12 maart vond in De Berchplaets de vitaliteitsdag Sociaal FITaal voor Berghemnaren in de leeftijd van 65 jaar en ouder plaats. Ruim een jaar daarvoor was de doelgroep via o.a. een huis-aan-huisbenadering persoonlijk benaderd voor deelname. Vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen moest de vitaliteitsdag helaas een aantal malen worden uitgesteld, maar uiteindelijk toonden ruim 130 ouderen belangstelling voor deelname. Via diverse fysieke testen, vragenlijsten en gesprekken is tijdens deze dag in kaart gebracht hoe het met hen gaat, hoe zij hun eigen gezondheid ervaren, of ze graag (meer) zouden willen bewegen, mensen willen ontmoeten of andere (hulp)vragen hadden. De uitkomsten zijn vervolgens via een 1-op-1 adviesgesprek met iedereen besproken. Als de wens en behoefte er was, konden deelnemers zich ter plekke aanmelden voor verschillende activiteiten of een antwoord krijgen op vragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deelname aan een beweeggroep, een kaartclub, hulp bij financiƫle vragen, vragen over gezonde voeding, of over huishoudelijke hulp, etc.

Via Sociaal FITaal hopen de samenwerkende partijen (gemeente Oss, GGD, Brabant Zorg, ONS Welzijn en het Sport Expertise Centrum) het gezond ouder worden te bevorderen. Landelijke cijfers tonen al met al dat mensen gemiddeld steeds ouder worden en ons leven steeds meer gezonde jaren telt. Alleen is die goede gezondheid niet altijd gelijk verdeeld over de Nederlandse bevolking. Ook in de gemeente Oss zijn de verschillen tussen inwoners binnen een aantal wijken en kernen de gemeente Oss groter dan in anderen: meer mensen hebben bijvoorbeeld overgewicht, voldoen niet aan de beweegrichtlijn, voelen zich eenzaam en/of maken gebruik van eerstelijnszorg. Niet voor niets dus dat de samenwerkende partijen de handen ineen hebben geslagen om in actie te komen aan de hand van een wijkgerichte aanpak. En dat deze als positief ervaren wordt, maar o.a. duidelijk zijn aan de hand van reacties van deelnemers: ‘weer een richting gevonden wat ik zou kunnen gaan doen’ en ‘oor het overlijden van mijn partner en het coronavirus voel ik me erg eenzaam, maar ik ga mij zeker aanmelden voor de beweeggroep om zo weer onder de mensen te komen’.

De volgende vitaliteitsdag vindt plaats op zaterdag 11 juni in De Haard. In de komende maanden zal hiervoor de uitnodigingsbrief bij de doelgroep op de deurmat vallen.