GGZ en Werk & Inkomen verlengen samenwerking met Sport Expertise Centrum rondom Sportmaat

Onlangs hebben Birgitte Verhees, Directeur Bedrijfsvoering van GGZ Oost-Brabant en Gilbert Wind, Teamleider Werk van de gemeente Oss hun samenwerking met het Sport Expertise Centrum (SEC) rondom Sportmaat verlengd. Daarmee zien en erkennen zij de meerwaarde van het programma dat sport en bewegen inzet om mensen met een psychische kwetsbaarheid of afstand tot de arbeidsmarkt te helpen.

De afgelopen jaren werkten de twee genoemde organisaties al nauw samen met het SEC. En naar tevredenheid, blijkt onder andere uit de gerealiseerde verlenging van Sportmaat.

Tijdens Sportmaat wordt sport en bewegen ingezet om mensen stappen te laten zetten op de participatieladder. Denk daarbij aan het ontwikkelen van (meer) zelfvertrouwen, mentale en fysieke belastbaarheid, het verbeteren van dagelijkse structuur en het vergroten van zelfredzaamheid.

Onder begeleiding van SEC-professionals volgen klanten/cliënten met een gerichte ondersteuningsvraag collectief een programma waarbij zij wekelijks op maat in beweging zijn. Professionals van GGZ Oost-Brabant en de gemeente ondersteunen hen daarbij gedurende het gehele traject vanuit hun specifieke kennis en expertise. Ieder in zijn/haar kracht dus!

Met de verlenging van de overeenkomst wordt de kracht van sport en bewegen als middel nog eens onderstreept.

Lia Sandbrink namens GGZ Oost-Brabant:
‘GGZ Oost-Brabant is blij met de jarenlange samenwerking die we hebben met het SEC. We delen de visie dat bewegen bijdraagt aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen en het extra zetje dat de professionals van het SEC aan deelnemers geeft is essentieel.’

Gilbert Wind namens gemeente Oss, Werk & Inkomen:
‘Wij zien in de samenwerking zoals die de afgelopen jaren plaats heeft gevonden hoeveel het ritme en de structuur die de trajecten bij SEC met zich meebrengen een meerwaarde vormen. Natuurlijk in combinatie met de sport en beweging, voor de inwoners van Oss die op dit vlak ondersteuning nodig hebben. De samenwerking met de medewerkers van het SEC is ook zeer goed te noemen: alle reden dus om deze ingeslagen weg voort te zetten!’

Marc Ghering namens Sport Expertise Centrum:
‘SEC, Werk & Inkomen en GGZ Oost-Brabant vonden elkaar o.a. vanuit de samenwerking binnen de proeftuin. We zijn er trots op dat deze partijen de meerwaarde van een programma als Sportmaat zien als verlengstuk op bijvoorbeeld een zorg- of integratietraject. Langzaam ontstaat er een groeiend besef voor de meerwaarde van inzet van sport en bewegen om maatschappelijk rendement te behalen. Curatief maar zeker ook preventief biedt dit namelijk nog veel kansen!’