GGZ Oost Brabant en Sport Expertise Centrum bundelen krachten

Fred Pijls (voorzitter Raad van Bestuur) en Michel Foppen (directeur a.i.) van GGZ Oost Brabant tekenden op woensdag 14 april samen met Marc Ghering (directeur SEC) een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst wordt de kracht van sport en bewegen als middel voor herstel voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid nog eens onderstreept.

Door deze overeenkomst kunnen cliënten van GGZ Oost Brabant deelnemen aan het programma ‘Sportieve Dagbesteding’. Tijdens dit programma wordt sport en bewegen ingezet om mensen die mentale uitdagingen ervaren, veerkrachtiger te maken, zodat zij uiteindelijk veilig kunnen participeren binnen de samenleving.

Onder begeleiding van o.a. SEC-professionals volgen cliënten collectief een jaarprogramma waarbij zij wekelijks op maat in beweging zijn. Professionals van GGZ Oost Brabant ondersteunen cliënten gedurende het gehele traject vanuit hun specifieke kennis en expertise.

SEC en GGZ Oost Brabant vonden elkaar o.a. vanuit de samenwerking binnen de proeftuin Ruwaard. Zowel landelijk als lokaal is een groeiend besef ontstaan voor de meerwaarde van inzet van sport en bewegen om maatschappelijk rendement te behalen. De positieve resultaten van SEC-programma’s zoals Sportmaat zorgden daarbij onder meer bij GGZ Oost Brabant voor een groeiende vraag naar een sportieve dagbesteding als verlengstuk op een (zorg)traject.

Marc Ghering en Fred Pijls zijn blij met de overeenkomst: ‘We zijn trots dat we gaan samenwerken en dat we sport en bewegen als middel in gaan zetten voor een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving.’