GGZ Oost Brabant verlengt samenwerking met Sport Expertise Centrum

Michel Foppen (directeur GGZ Oost Brabant) en Marc Ghering (directeur Sport Expertise Centrum) tekenden op maandag 12 december een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Door deze verlenging kunnen cliënten van GGZ Oost Brabant ook in 2023 blijven deelnemen aan het programma ‘Sportieve Dagbesteding’.

Tijdens dit programma wordt sport en bewegen ingezet om mensen die mentale uitdagingen ervaren, veerkrachtiger te maken, zodat zij uiteindelijk veilig kunnen participeren binnen de samenleving.

Onder begeleiding van o.a. SEC-professionals volgen cliënten collectief een jaarprogramma waarbij zij wekelijks op maat in beweging zijn. Professionals van GGZ Oost Brabant ondersteunen cliënten gedurende het gehele traject vanuit hun specifieke kennis en expertise.

SEC en GGZ Oost Brabant vonden elkaar o.a. vanuit de samenwerking binnen de proeftuin Ruwaard. Zowel landelijk als lokaal is een groeiend besef ontstaan voor de meerwaarde van inzet van sport en bewegen om maatschappelijk rendement te behalen. De positieve resultaten van SEC-programma’s zoals Sportmaat zorgden daarbij onder meer bij GGZ Oost Brabant voor een groeiende vraag naar een sportieve dagbesteding als verlengstuk op een (zorg)traject.

Marc Ghering en Michel Foppen zijn blij met de huidige samenwerking:
Michel: ‘Een mooi voorbeeld vormt een cliënt die sinds een aantal maanden aan het sporten is via het SEC. Naast het plezier wat hij ervaart, is hij ook afgevallen. Door deze twee positieve gevolgen zit hij lekkerder in zijn vel en is hij ook psychisch minder kwetsbaar geworden.’
Marc: ‘Met de verlenging van de overeenkomst wordt de kracht van sport en bewegen als middel voor herstel voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid nog eens onderstreept.’