Het Hooghuis locatie De Singel ontvangt vignet Bewegen en Sport

Het Hooghuis locatie De Singel heeft het vignet Bewegen en Sport behaald en is daarmee de derde van de zeven locaties van Het Hooghuis die dit vignet ontvangt. Dit betekent dat binnen dit thema de school een actieve leefstijl onder de leerlingen stimuleert. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en door aandacht te besteden aan het belang van een goede gezondheid.

Gezonde School
Het Hooghuis is al enkele jaren actief bezig met de thema’s van de Gezonde School. Zo werd eerder dit jaar op alle locaties opnieuw het vignet Voeding in ontvangst genomen. Dit betekent dat Het Hooghuis de doelen van de Gezonde School nastreeft. Coördinator Marnetta van Raak: ‘We werken hard samen met interne en externe partijen om te zorgen dat de omgeving van de leerling wordt veranderd in een gezonde omgeving.’ Het Hooghuis streeft naar een optimaal werk- en leerklimaat voor haar leerlingen en medewerkers en zal zich daarom blijven ontwikkelen om zoveel mogelijk aan de eisen van de Gezonde School te blijven voldoen.

Samen sterk!
Het Sport Expertise Centrum is samen met de GGD en JOGG trotse partner van Het Hooghuis en ondersteunt de school met o.a. het aanbieden van sportactiviteiten en fittesten. Met de Gezonde School aanpak wordt er structureel en integraal aan de gezondheidsthema’s gewerkt, om ook op lange termijn effecten te bereiken.