Joris Elbers treedt toe tot Raad van Toezicht Sport Expertise Centrum

Joris Elbers treedt per direct toe tot de Raad van Toezicht van het Sport Expertise Centrum (SEC). Met de toetreding van Joris Elbers is de Raad van Toezicht weer compleet.

Joris Elbers is strategisch directeur bij Perspectief op School in Utrecht. In zijn lange loopbaan in het onderwijs is Joris Elbers werkzaam geweest in alle lagen van het primair onderwijs in Oss en omgeving. Elbers is blij met de toetreding tot de Raad van Toezicht. Hij zegt hierover: ‘Ik heb de afgelopen 10 jaar op verschillende manieren ondervonden welke belangrijke bijdrage het SEC aan Oss en de jeugd kan geven. Van het versterken van het bewegingsonderwijs, het verbinden van onderwijs en opvang middels sport, het inspelen op specifieke behoeften middels sport, het organiseren van evenementen tot het ondersteunen van acties zoals School voor Hart. Ik ben een groot voorstander van een versterkte samenwerking tussen de gemeente, het (speciaal) onderwijs, opvang, verenigingen en het SEC ter bevordering van het actief sporten en bewegen, maar zeker ook ter bevordering van de onderlinge verbinding en een inclusieve samenleving. Ik geloof in de rol die het SEC hierin kan en wil spelen. Ik zie ernaar uit om hieraan mijn bijdrage te kunnen leveren als nieuw lid van de Raad van Toezicht.’