Kick-off Osse Sportakkoord op 24 juni

Op maandagavond 24 juni komen in het gemeentehuis van Oss sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samen voor de officiële aftrap voor het proces van het Osse Sportakkoord. Bezoekers worden geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, hoe we tot een Sportakkoord willen komen en over hoe Oss er nu voor staat en wat de ambities zijn voor de toekomst. Ook de belangrijkste uitkomsten van de Osse Sportenquête werden gedeeld.

Het Osse Sportakkoord
In juni 2018 hebben het ministerie van VWS, NOC*NSF, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Sport Gemeenten (VSG) en een groot aantal sportorganisaties het Nationale Sportakkoord getekend. Als vervolg wil de gemeente Oss de ambities voor sport en bewegen in de gemeente vastleggen in het Osse Sportakkoord. Een onafhankelijke sportformateur van Kenniscentrum Sport begeleidt het opstellen van het akkoord. Vertegenwoordigers uit het Osse bedrijfsleven, de sportsector en maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties denken mee. In oktober 2019 ondertekenen de betrokken partners het akkoord.

Wil je aanwezig zijn bij deze kick-off bijeenkomst? Meld je dan aan bij hans@sport-expertise-centrum.nl.