Kinderfysiotherapeuten in netwerk tegen overgewicht

Op 29 maart tekenden de 6 grote fysiotherapiepraktijken in de gemeente Oss voor een brede kijk op overgewicht bij kinderen. Zij sluiten zich aan in het netwerk dat afgelopen jaren gecreëerd is om kinderen met overgewicht en het gezin beter te begeleiden in dit uitdagende proces.

De praktijken die zich hierbij aansluiten zijn;
Praktijk Jacq Smolders, Medifit Oss, Topfysiotherapie, Fysio Maasland, Move2BFit en praktijk voor kinderfysiotherapie KinDD (Daanen en Derksen).

Het Sport Expertise Centrum en GGD Hart voor Brabant hebben afgelopen jaren de gemeente Oss vertegenwoordigd als landelijke partner in de ontwikkeling van de ketenaanpak overgewicht bij kinderen. Meer informatie hierover is te vinden op www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl.

In deze keten zitten o.a. huisartsen, kinderartsen, jeugdgezondheidszorg, scholen, buurtsportcoaches, kinderdiëtistes, kinderfysiotherapeuten en het basisteam jeugd en gezin. Gezamenlijk zorgen zij voor een goede begeleiding van het kind en gezin.

Voor vragen kun je mailen naar: ketenaanpakovergewichtoss@ggdhvb.nl