Nederlands kampioenen SERC kijken terug op succesvol 2019

In aanloop naar de Osse Sportawards spraken we met sporters en betrokkenen over het succesvolle sportjaar dat ze achter de rug hebben. In de tweede aflevering kijken we terug met de Nederlands kampioenen SERC.

Kunnen jullie wat meer over jezelf en jullie prestaties vertellen?
‘Wij zijn Frank van der Wijst, Niels Kop, Jasper Kop en Jeffrey van der Putten. Wij zijn Nederlands kampioen SERC geworden in teamverband en Jeffrey heeft ook nog een individuele titel behaald. SERC staat voor Simulated Emergency Response Competition. De naam is in het Nederlands vertaald naar Simulatie van een Redding. Het doel van een Simulatie van optreden bij een waterongeval, Eerste Hulp aan Drenkeling, is om vast te stellen wat de mogelijkheden van een redder of een groep van redders zijn, om op te treden op snelheid en onder druk te beredeneren en te plannen. De veiligheid van de redder is het belangrijkste. De redder moet kunnen omgaan met een noodsituatie die niet van tevoren bekend is. De wedstrijd bestaat uit 2 voorrondes van 2 minuten voor alle teams en 1 finale van maximaal 4 minuten voor de beste 8 teams uit de voorrondes. Het deelnemersveld beslaat meestal een 25 tot 30 teams.’

Voor veel mensen is dit een onbekende sport. Zouden jullie nog wat meer kunnen vertellen over de sport?
‘Bij SERC moeten de basisprincipes van een redding begrepen en toegepast worden door elk teamlid. Een SERC team bestaat uit 4 teamleden, 3 redders en 1 leider. Een goede redder of leider is iemand die praktische kennis en begrip heeft van veiligheid in het water, zwemmen, overleven, reanimatie en reddingstechnieken. De redder leert hoe hij een redding moet uitvoeren, hoe in een team gewerkt dient te worden, hoe omstanders ingezet kunnen worden, hoe te improviseren en hoe gebruik te maken van hulp- en reddingsmiddelen. Bij ieder waterongeval zal een redder een effectieve keuze moeten maken uit alle beschikbare en geleerde vaardigheden en procedures. Een Simulatie is bedoeld voor redders of teams van redders om hun vaardigheden en kennis op de proef te stellen en hieruit te leren. Deze principes kunnen in groepen worden ondergebracht:

1. Herkenning van een probleem. Als een team moet optreden bij een Simulatie, dan moet er een snelle herkenning zijn van het probleem. Dit is de taak van de leider.
2. Inschatten van de situatie. De optredende groep moet een snelle inschatting maken van de situatie om zodoende de meest effectieve en veilige reddingsmethode te kiezen.
3. Plannen van een actieplan om het probleem aan te pakken. Het actieplan moet ervoor zorgen dat de ploeg controle heeft over de situatie en rekening houdt met prioriteiten. Het doel van het actieplan moet zijn om zoveel mogelijk slachtoffers te redden.
4. Actie om de redding uit te voeren. Als er een geschikt plan gereed is, dan moet het ook meteen worden uitgevoerd. De groep moet alert zijn op veranderingen in de situatie en moet het plan meteen kunnen aanpassen aan deze veranderingen.
5. Zorg voor de slachtoffers.’

Hoe zijn jullie bij deze sport gekomen?
‘SERC is een sport die wereldwijd wordt beoefend door de diverse reddingsbrigades. Bij de Reddingsbrigade Oss wordt SERC al jaren beoefend. Het is mogelijk om naast de reguliere opleidingen bij de reddingsbrigade deel uit te gaan maken van het lifesaving team waar SERC een onderdeel van is. Bij Reddingsbrigade Oss worden mensen vanaf ongeveer 12 jaar opgeleid die de lifesaving sport kunnen gaan beoefenen.’

Hoe vaak trainen jullie samen?
‘We oefenen diverse keren per jaar voor SERC. Buiten deze specifieke SERC trainingen, trainen we bijna wekelijks op andere reddingstechnieken, zoals varen, rijden en zwemmen. Daarnaast trainen we gedurende de zomermaanden langs de gehele Nederlandse kust en op diverse binnenwateren in de regio op echte situaties.’

Wat is in jullie ogen doorslaggevend geweest voor het winnen van het kampioenschap?
‘Door elkaar blind te vertrouwen, elkaar niet tegen te spreken, te geloven in elkaars kunnen, elkaar door en door te kennen en door doorzettingsvermogen zijn we een geoliede machine geworden. Dat heeft ertoe geleid dat het kampioenschap goed verliep. De juiste beslissingen werden genomen door leider Jeffrey en de directe uitvoering ging met enorme snelheid en effectiviteit door de teamleden Jasper, Niels en Frank.’

Wat zouden jullie graag in de toekomst willen bereiken?
‘We zouden, indien het ooit nog mogelijk wordt, willen deelnemen aan de Olympische Spelen op dit onderdeel. Momenteel wordt de lifesaving sport aangedragen als een olympisch onderdeel. Wie weet komt het er in de toekomst nog van.’

Zijn jullie vaker aanwezig geweest bij de Osse Sportawards, voorheen de Kampioenenhuldiging?
‘Als Reddingsbrigade Oss hebben we elk jaar wel afvaardigingen bij de huldiging. Wij als team hebben zowel individueel als in andere samenstellingen al meerdere keren deel mogen uitmaken van de Kampioenenhuldiging.’

Wat verwachten jullie van de Osse Sportawards?
‘Wij hopen op een spectaculaire avond waarin ook de niet bekende, maar zeker zo bijzondere sporten uitgelicht worden, zoals deze reddingssport. Bij deze sport gaat het namelijk om de voorbereiding van echte reddingsacties met echte levens in echte situaties die levensbedreigend kunnen zijn.’

Volgende week volgt het laatste deel uit deze serie. Wil je aanwezig zijn tijdens de Osse Sportawards? Klik dan hier om kaartjes te bestellen voor de avond.