Officiële aftrap Osse Sportakkoord

Op maandagavond 24 juni kwamen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samen in het gemeentehuis van Oss voor de officiële aftrap om samen tot het Osse Sportakkoord te komen.

Uitkomsten Sportenquête
Tijdens de avond waren ruim 40 sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aanwezig. De volgende onderwerpen stonden op de agenda:
– landelijke ontwikkelingen
– hoe komen we tot een Sportakkoord?
– hoe staat het er nu voor in Oss?
– wat zijn de ambities voor de toekomst?
– wat zijn de resultaten van de Osse sportenquête?

De Osse Sportenquête was op 13 juni. Lokale sportaanbieders konden toen reageren op stellingen. De resultaten laten zien dat vrijwel alle aanwezigen het belangrijk vinden dat het Sportakkoord er komt. De sportaanbieders vinden het ook belangrijk een rol te spelen bij het opstellen van het Sportakkoord. Verder willen ze meer samenwerken met andere sportaanbieders. Diverse aanbieders zouden ook graag samenwerken met wijkraden, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen. In de praktijk blijkt dit nog niet altijd te lukken.

Het Osse Sportakkoord
In juni 2018 hebben het ministerie van VWS, NOC*NSF, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Sport Gemeenten (VSG) en een groot aantal sportorganisaties het Nationale Sportakkoord getekend. Als vervolg wil de gemeente Oss de ambities voor sport en bewegen in de gemeente vastleggen in het Osse Sportakkoord. Een onafhankelijke sportformateur van Kenniscentrum Sport begeleidt het opstellen van het akkoord. Vertegenwoordigers uit het Osse bedrijfsleven, de sportsector en maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties denken mee. In oktober 2019 ondertekenen de betrokken partners het akkoord.