Oss komt in beweging tijdens Nationale Sportweek

Tijdens de Nationale Sportweek, die plaatsvond van 16 t/m 26 september, vonden er diverse activiteiten en bijeenkomsten plaats in de gemeente Oss.

Maandag 20 september: Start Try-out Sports
Alle basisscholieren kunnen zich weer inschrijven voor één of meerdere Try-out Sports cursussen bij sportaanbieders. Dit jaar kunnen de kinderen kiezen uit ongeveer 120 verschillende cursussen. Hierdoor kunnen alle basisscholieren in de gemeente Oss snuffelen aan een sport waar zij interesse voor hebben. Een cursus bestaat uit minimaal 4 lessen en kost slechts €10,- per deelnemer. In de eerste week zijn er al ruim 400 inschrijvingen binnengekomen.
 
Maandag 20 september: Ondertekening preventieakkoord
Het Osse Preventieakkoord heeft als doel om de inwoners van de gemeente Oss gezonder te maken door overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. De gemeente Oss ziet een kansrijke koppeling met het eerder gesloten Osse Sportakkoord. Daarom is besloten om het Osse Preventieakkoord aan te laten sluiten bij het thema ‘Inclusief Sporten en Bewegen’ uit het Osse Sportakkoord. Het SEC en GGD Hart voor Brabant zijn aangesteld als kartrekkers.
 
Dinsdag 21 september: Werksessie Beleidskader Vitale verenigingen
Bestuurders van 12 verenigingen kwamen samen bij s.v. O.S.S.’20 op Sportpark Rusheuvel voor de eerste werksessie Vitale Verenigingen met de gemeente Oss en met het SEC. Tijdens deze sessie zijn alle partijen met elkaar in gesprek gegaan over het aangenomen beleidskader en wat dit betekent voor de sportvereniging. Daarnaast is er gebrainstormd over de kracht en rol van de vereniging. Een waardevolle sessie waarin iedereen van elkaar heeft geleerd. 

Interesse om deel te nemen? Sluit dan aan bij één van de onderstaande werksessies. Aanmelden kan tot uiterlijk 5 dagen voor de betreffende werksessie via: hans@sport-expertise-centrum.nl

1.            Sportpark Biescamp Geffen: maandag 4 oktober van 19:30 tot 21:30 uur (Voor de verenigingen uit Geffen) 
2.            Sportpark Koppelsteeg Berghem: dinsdag 12 oktober van 19:30 tot 21:30 uur  (Voor de verenigingen uit Berghem, Herpen en Ravenstein) 
3.            Sportpark Talentencampus Oss: maandag 18 oktober van 19:30 tot 21:30 uur (Voor de verenigingen op en rondom dit sportpark) 

Woensdag 22 september: Ondertekening samenwerking AVEM – SEC
Met de samenwerking wordt gezamenlijk uitvoering gegeven aan de ambitie ‘Vaardig in bewegen’ van het Osse sportakkoord. Vanaf september zijn de kinderen op vijf verschillende locaties van AVEM aan het buitenspelen onder leiding van een professional van het SEC. Dit programma zet kinderen in beweging, benut de openbare ruimtes en zet plezier en kind centraal. Het doel is dat kinderen structureel meer gaan bewegen voor een gezond leven.

Donderdag 23 september: Meest actieve wijk in Brabantstraat
Samen met BrabantWonen organiseerden we vanuit de ‘Meest Actieve Wijk’ een beweegchallenge aan de Brabantstraat. Er was muziek, de mogelijkheid om vanaf het balkon mee te doen aan een work-out en daarna op de binnenplaats het tegen elkaar op te nemen met onder andere stoepranden, badminton en jeu de boules. Daarnaast was er advies over beweegmogelijkheden in de wijk.