Osse Preventieakkoord ondertekend

Onlangs is het Osse Preventieakkoord ondertekend door de wethouders Thijs van Kessel en Kees van Geffen en door de stuurgroep van het Osse Sportakkoord. Het Osse Preventieakkoord heeft als doel om de inwoners van de gemeente Oss gezonder te maken door overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

In 2018 heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 partners het Nationaal Preventieakkoord gesloten. In navolging daarop is nu een lokaal preventieakkoord ondertekend. De gemeente Oss ziet een kansrijke koppeling met het eerder gesloten Osse Sportakkoord. Daarom is besloten om het Osse Preventieakkoord aan te laten sluiten bij het thema ‘Inclusief Sporten en Bewegen’ uit het Osse Sportakkoord. De ambities sluiten naadloos op elkaar aan en zo kan gebruik worden gemaakt van een stevig en breed netwerk binnen de gemeente Oss.

Het Sport Expertise Centrum en GGD Hart voor Brabant zijn aangesteld als kartrekkers om, ieder vanuit een eigen specialisme, tot een uitwerking te komen van ‘De meest actieve wijk’; het uitvoeringsprogramma dat gekoppeld is aan Inclusief Sporten en Bewegen. Vertrekpunt daarbij vormen battles en challenges waarin wijken, buurten, verenigingen worden uitgedaagd om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen voor een gezonder leven.