Osse Sportakkoord ondertekend tijdens Expertmeeting

Op woensdag 9 oktober is het Osse Sportakkoord ondertekend. Door het Sportakkoord te ondertekenen zijn de toekomstplannen voor sport en bewegen in Oss vastgelegd. Het Osse Sportakkoord werd ondertekend door ruim 40 samenwerkingspartners en door wethouder Kees van Geffen.

Het Sportakkoord bestaat uit vier ambities die ervoor moeten zorgen dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen. De ambities richten zich op vitale sportaanbieders, een duurzame sportinfrastructuur, vaardig in bewegen en inclusief sporten en bewegen. Iedere ambitie bestaat uit concrete doelstellingen. In 2025 moeten de ambities gerealiseerd zijn. Met de samenwerkingspartners worden programma’s ontwikkeld om de ambities te realiseren.

De ondertekening van het Osse Sportakkoord was onderdeel van de Expertmeeting. De Expertmeeting wordt ieder jaar georganiseerd door het Sport Expertise Centrum. Dit jaar spraken Bastiaan Riemersma en Eric Kersten op de Expertmeeting. Bastiaan Riemersma is Hoofd Jeugdopleidingen van Willem II en sprak over het opleiden van jeugd. Hij legde uit dat de beste speler van nu zeker niet de beste speler van de toekomst hoeft te zijn. Daarna nam Eric Kersten, directeur van Team TOC, de ruim 100 aanwezigen mee in zijn verhaal over het organiseren van sportevenementen. Hij legde het onderscheid tussen een hoofdevenement en side events uit. Daarnaast vertelde Eric over het proces van concept tot uitvoering van een internationaal sportevenement.

Bekijk de ambities van het Sportakkoord