Osse Sportakkoord wordt op 9 oktober ondertekend tijdens Expertmeeting

Op woensdag 9 oktober wordt het Osse Sportakkoord ondertekend in Dome-X. Door het Sportakkoord te ondertekenen worden de toekomstplannen voor sport en bewegen in Oss vastgelegd. Het Osse Sportakkoord wordt ondertekend door ruim 40 samenwerkingspartners en door wethouder Kees van Geffen.

Het Osse Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. De samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd geweest tijdens interactieve bijeenkomsten en werksessies in de periode van mei tot en met oktober 2019. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de ambities benoemd die ertoe moeten leiden dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven. De ambities sluiten aan bij de visie en strategie van de verschillende partners, versterken de bestaande programma’s en geven richting aan nieuwe programma’s en samenwerkingsverbanden.

De leden van de klankbordgroep zijn nauw betrokken geweest bij het proces als de inhoud. De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Osse sportverenigingen, Fitness Bedrijven Oss, GGD Hart voor Brabant, ONS Welzijn, SAAM Scholen, Rabobank Oss Bernheze, Brabant Wonen, gemeente Oss en Sport Expertise Centrum. Zij blijven in de toekomst een rol spelen bij de monitoring van de ambities.