Procesbegeleiding gestart bij Nooit Gedacht Geffen

Op donderdag 21 februari ondertekende het Sport Expertise Centrum, voetbalvereniging Nooit Gedacht en de gemeente Oss de overeenkomst ‘Vitale sportvereniging vv Nooit Gedacht’. Gemeente Oss vindt het belangrijk dat sportverenigingen vitaal worden en blijven. Dat betekent een vereniging met veel activiteiten voor de eigen leden én de mensen in een wijk, kern of stad. Vitale sportverenigingen hebben een sterke eigen organisatie en helpen mee aan een gezonde manier van leven, actief sporten en de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners.

Voor heel Geffen
Nu de voetbalvereniging een vitale vereniging wordt, legt de gemeente een kunstgrasveld aan. Van deze investering moet namelijk heel Geffen profiteren. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om vitale sportverenigingen in de stad en kernen te ontwikkelen en te behouden. Voor de verengingen is het ook positief, omdat hierdoor de sportaccommodatie verbetert. Het Sport Expertise Centrum helpt de vereniging daarbij.

Besturen met visie
Op maandag 11 maart vond de bijeenkomst ‘Besturen met visie’ plaats in de kantine van Nooit Gedacht. Het Sport Expertise Centrum had hiervoor de besturen van alle Geffense verenigingen uitgenodigd. Het doel van de avond was het uitwisselen van kennis en ervaring, maar ook het brainstormen over mogelijke verbeteringen, bijvoorbeeld door te kijken naar mogelijkheden om samen te werken. Er waren ongeveer 15 bestuurders aanwezig namens 9 verenigingen. De avond werd verzorgd door Hans Willemsen van het Sport Expertise Centrum. Ook wethouder Kees van Geffen was aanwezig.

Positieve reacties
De reacties na afloop waren positief. De avond was geslaagd en er is positieve energie losgekomen. Er zijn genoeg goede ideeën ontstaan om nog eens door te praten met elkaar over de samenwerking op een aantal vlakken. Daarom staat er op maandag 13 mei een volgende bijeenkomst gepland.