We worden gemiddeld steeds ouder en ons leven telt steeds meer gezonde jaren. Alleen is die goede gezondheid niet gelijk verdeeld over de Nederlandse bevolking. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding, leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Gezond In De Stad is een stimuleringsprogramma waarmee we met samenwerkingspartners GGD en Brabant Zorg de gezondheidsverschillen in de gemeente willen verkleinen. In 2016 zijn we aan de slag gegaan in de Ruwaard met het uitvoeren van een fysieke en sociale wijkscan. De belangrijkste bevindingen uit deze scans is dat de Ruwaard een wijk is met veel groen, drukke wegen en voldoende voorzieningen waar mensen het beweegaanbod niet altijd kunnen vinden en waar de jeugd tussen de 12-19 jaar niet voldoende uitgedaagd wordt met het bestaande aanbod. Verder is er behoefte aan een fysieke plek van waaruit de bewoners zelf kunnen organiseren en waar een laagdrempelig aanbod is voor alle leeftijden. In samenwerking met de Proeftuin Ruwaard is op 8 december 2016 de sleutel van “het huis van de wijk” overhandigd aan de bewoners.