Osse Sport- en Preventieakkoord 

Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF).

Het Osse Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. 45 organisaties zijn vertegenwoordigd
geweest tijdens interactieve bijeenkomsten en werksessies in de periode van mei tot en met oktober 2019.

Samen hebben we ambities benoemd die ertoe moeten leiden dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven. De ambities sluiten aan bij de visie en strategie van de verschillende
partners, versterken de bestaande programma’s en geven richting aan nieuwe programma’s en samenwerkingsverbanden.

Bekijk de ambities