Samen sta je sterker

Door uiteenlopende redenen zien steeds meer sportverenigingen de noodzaak om elkaar op te zoeken. Denk vooral in mogelijkheden is het advies. Op welke vlakken zouden de sportverenigingen in uw regio elkaar kunnen versterken?

De Gemeente Oss en Sport Expertise Centrum stimuleren samenwerkingen tussen sportverenigingen. Door elkaar op te zoeken kan er een sterker product ontstaan voor sporters in de regio.  Dit kunnen ook samenwerkingen zijn die buiten dezelfde sport vallen. Zolang de verenigingen er maar op organisatorisch, of communicatief gebied sterker uitkomen. Het SEC kan uw vereniging helpen bij een behoeften onderzoek voor samenwerkingen, met betrekking tot  de diverse mogelijkheden om uw club te versterken in de komende jaren.

Neem gerust contact op met ons voor meer informatie.