Samenwerkingsverband Uniek Sporten

De slingers worden opgehangen want…. er valt wat te vieren! Namelijk het éénjarig bestaan van het samenwerkingsverband Uniek Sporten op de Rusheuvel. Samen met Bijzonder Aktief, KV DOT, MHC Oss, OTTC, s.v. O.S.S.’20, TOGO en Turnoss werken we samen om het sportaanbod voor mensen met een beperking te verbreden en versterken.

Het begin
Eind september 2020 organiseerde het Sport Expertise Centrum een werksessie ‘Uniek Sporten op de Rusheuvel’. Samen met bestuurders, trainers en coaches brainstormden we over de toekomst van het aangepast sportaanbod op en rondom dit sportpark. Meer over de werksessie vind je hier. De conclusie van de avond: we moeten de krachten bundelen. Er zijn goede ideeën ontstaan om door te praten over samenwerking op verschillende vlakken waarbij het SEC een ondersteunende en ontzorgende rol kan innemen.

Van incidenteel naar structureel
Zo gezegd, zo gedaan. Sinds de eerste werksessie komen de sportaanbieders 6-wekelijks bij elkaar om de goede ideeën die zijn ontstaan uit te werken en vaker samen te werken. Hieronder een aantal resultaten die we met elkaar hebben bereikt.

We hebben in het eerste jaar al meer mensen laten sporten en bewegen:
– 50 sporters van een vereniging op Sportpark Rusheuvel hebben deelgenomen aan 5 Unieke Sportontmoetingen waarbij ze eens een kijkje konden nemen bij een andere sport(aanbieder).
– 175 sporters namen deel aan de Unieke Rusheuvel Run.
– 150 sporters hebben zich aangemeld voor de Unieke Sportproeverij op 20 oktober.

We hebben het sportaanbod uitgebreid:
– TOGO heeft vanaf september 2021 een Special Tennisgroep.
– s.v. O.S.S.’20 heeft vanaf september 2021 een tweede g-team opgezet.

We vergroten de zichtbaarheid van het sportaanbod door:
– Een mooi interview van Jessie Brouwer en Robert van Uden over aangepast sporten.
– Drie persmomenten voor de uitreiking van stimuleringsbudgetten vanuit het Osse Sportakkoord aan TOGO, s.v. O.S.S.’20, OTTC en Bijzonder Aktief.
– Het aangepast sportaanbod op te nemen in het project Try-out Sports. Hierdoor zijn er 6 sporters doorverwezen naar het Unieke Sportaanbod op Sportpark Rusheuvel.
– Aandacht op diverse (online) kanalen vanuit het SEC, Sportpark Rusheuvel én de sportaanbieders. 

We leren van elkaars ervaringen en expertise door o.a.:
– Iedere zes weken bij elkaar te komen met alle betrokkenen.
– De wekelijkse inzet van een trainersbegeleider om de vrijwilligers te ondersteunen bij het het organiseren en uitvoeren van het Unieke Sportaanbod vanaf september 2021.

Realiseren van de ideeën
Maar we gaan door! In de komende periode gaan we verder werken aan de zichtbaarheid van dit aanbod op Sportpark Rusheuvel om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. De eerste activiteit die we dit sportseizoen gezamenlijk georganiseerd hebben, is de Unieke Sportproeverij op 20 oktober.

Daarnaast gaan we aan de slag om (nieuwe) sporters te werven die op dit moment nog geen lid zijn van de sportaanbieders.

Heb jij nog meer goede ideeën? Of kom je graag met ons in gesprek? Neem dan contact op met Stef Theijssen via stef@sport-expertise-centrum.nl.