SEC als sportnetwerk: Esports Showcase

Vanaf dit schooljaar (2020 – 2021) biedt het SEC in elke vakantie een Esports Showcase aan. Steeds op een andere locatie met een andere samenwerkingspartner! De locatie die we per keer bezoeken wordt dan omgebouwd tot plek om te gamen en om te bewegen. Tijdens deze dag komen jeugd en jongeren in beweging door middel van esports en gebeurt zowel digitaal als fysiek. De dag wordt altijd georganiseerd in samenwerking met House of Esports, in de herfstvakantie samen met Berghem Sport, in de kerstvakantie met MHC Oss en O.S.S.’20 en in de carnavalsvakantie werken we samen met het Wijkcentrum in Schadewijk.

De wereld van fysiek bewegen en gamen komen steeds dichter bij elkaar. Gamen wint wereldwijd aan populariteit onder jongeren. Dat bleek ook wel uit de eerste edities in de herfstvakantie en kerstvakantie. Toen namen respectievelijk 90 en 160 jongeren deel aan de activiteit. We organiseren dit jaar, in samenwerking met House of Esports uit Rotterdam en partners van het Osse Sportakkoord, meerdere showcases rondom esports. Dit om jongeren uit te dagen met (virtueel) bewegen en om meer draagvlak te creëren in de gemeente Oss voor esports als sport en als onderdeel van de maatschappij.

Alle activiteiten worden professioneel begeleid door House of Esports en onze combinatiefunctionarissen die de kinderen kennen vanuit het onderwijs, de vereniging of uit de wijk of de kinderopvanglocatie. Onze combinatiefunctionaris kent ook de samenwerkingspartners. Zij zijn dus de spin in het web om al deze partijen aan elkaar te koppelen met een mooi verbindend middel: esports en bewegen! Samen zorgen we ervoor dat kinderen op de hoogte zijn van het aanbod. We verspreiden flyers via de digitale portals van scholen, nieuwsbrieven via de verenigingen, samenwerkingspartners en lokale media. Daarnaast enthousiasmeren we kinderen in de gymlessen, op het schoolplein en bij de verenigingen waar onze combinatiefunctionarissen ook actief zijn.

Alles om het uiteindelijke gezamenlijke doel te bereiken: meer kinderen meer gaan bewegen voor een gezond leven!