SEC als sportnetwerk: SEC on Tour

Vanaf dit schooljaar (2020 – 2021) is het SEC on Tour! Onze combinatiefunctionarissen zijn op reis door de gemeente Oss en dagen kinderen op heel veel verschillende plekken en manieren uit om te bewegen. Iedere vier weken is er een nieuw blok waarbij de locaties, samenwerkingspartners en activiteiten wisselen.

In het vierde blok (vanaf 23 november) zijn onze collega’s in Oss en Ravenstein te vinden. Op de schoolpleinen bij Hertogin Johanna A, De Boogaard en ’t Ravelijn dagen we kinderen uit om na school aan te sluiten bij een ‘sport & spel beweegmoment’. Hierin laten we samen met de scholen zien hoe leuk en gemakkelijk het is om buiten te spelen na school. Het schoolplein is niet alleen voor de kinderen van de school zelf toegankelijk, maar ook voor kinderen uit de buurt. Bij de activiteiten op locatie van de verenigingen OSS’20, MHC en RKSV Margriet, De Witten Raven, Vestia ’19 en Voreo stellen de verenigingen hun locatie open voor kinderen uit de buurt. In tijden van corona roept de Nederlandse overheid op om de sportvereniging ook open te stellen voor niet-leden. Kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen, ook als ze geen lid zijn van een vereniging. Daarmee willen wij als SEC, samen met de verenigingen, scholen en andere samenwerkingspartners laten zien hoe kinderen veilig en uitdagend op sportaccommodaties en op schoolpleinen kunnen sporten en bewegen.

Alle activiteiten worden professioneel begeleid door een combinatiefunctionaris van het SEC die de kinderen kent vanuit het onderwijs, de vereniging of uit de wijk. Onze combinatiefunctionaris kent ook de samenwerkingspartners zoals het onderwijs, kinderopvang organisaties zoals AVEM kinderopvang, samenwerkende partijen zoals de Sportraad Ravenstein en de sportaanbieders. Onze combinatiefunctionarissen zijn dus de spin in het web om al deze partijen aan elkaar te koppelen met een mooi verbindend middel: sport en bewegen! Samen zorgen we ervoor dat kinderen op de hoogte zijn van het aanbod: het verspreiden van flyers via de digitale portals van scholen, nieuwsbrieven van de verenigingen en samenwerkingspartners en lokale media en het enthousiasmeren van kinderen in de gymlessen, op het schoolplein en bij de verenigingen waar onze combinatiefunctionarissen ook actief zijn.

Alles om het uiteindelijke gezamenlijke doel te bereiken: meer kinderen meer gaan bewegen voor een gezond leven!