MHC Oss en SEC breiden samenwerking verder uit

Vanaf de start van dit seizoen hebben hockeyclub MHC Oss en SEC hun samenwerking geïntensiveerd door het contract voor het trainersbegeleiding programma ‘Train de Trainer’ verder uit te breiden. Doordat SEC combinatiefunctionarissen in zet om jonge clubtrainers en sportstudenten op te leiden maakt de hockeyvereniging een duurzame investering die zich gaat uitbetalen in kwalitatief hoogwaardigere hockeytrainingen en een verhoging van het plezier onder spelers en trainers.

MHC Oss en SEC hebben achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe structuur van de opleidingen en trainingscoördinatie van de vereniging. Dit heeft erin geresulteerd dat trainersbegeleiders Tom van Ooij en Evy van Roosmalen iedere middag en avond aanwezig zijn om op de hockeyclub beginnende trainers te helpen in hun ontwikkeling.

De clubtrainers en stagiaires van ROC de Leijgraaf krijgen de juiste oefenstof via een door de KNHB ontwikkelde methode. Aan de hand van het handboek “Train de Trainer” kunnen de combinatiefunctionarissen de trainers optimale begeleiding bieden. Tot dusver zijn de geluiden van deelnemers erg positief, maar ook leden merken op dat de trainingen voor de breedtesport er in kwaliteit op vooruit gaan.

SEC heeft niet alleen met MHC Oss een soortgelijke samenwerking. Ook met voetbalverenigingen RKSV Margriet, SV Top en Berghem Sport worden Train de Trainer trajecten verzorgd voor trainers. Daar zijn het vooralsnog de ROC de Leijgraaf studenten die de kans krijgen om dankzij trainersbegeleiding aan het sportdocentschap te proeven. MHC Oss heeft een primeur door ook de eigen leden een intensief begeleidingsprogramma vanuit SEC aan te bieden.