Sociaal FITaal in o.a. Herpen, Ravenstein, Haren, Megen en Macharen

In opdracht van de gemeente Oss zijn we samen met de GGD, ONS welzijn en BrabantZorg bezig met het project Sociaal FITaal. Het project Sociaal FITaal richt zich op de vitaliteit van senioren. Bij dit project wordt er een wijkgerichte aanpak gehanteerd met de focus op inwoners uit diverse dorpen van 65 jaar of ouder. Vanaf augustus worden de ouderen uit de volgende dorpen benaderd: Herpen (incl. Koolwijk, Overlangel, Neerloon, Keent), Ravenstein (incl. Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel), Megen, Haren en Macharen.

Alle inwoners van 65 jaar of ouder uit deze dorpen ontvangen in de week van 26 augustus een brief ondertekend door wethouder Kees van Geffen. Hierna volgt tussen 23 september en 4 oktober een huisbezoek door een professional of vrijwilliger met als doel om in gesprek te komen en te onderzoeken waar ze behoefte aan hebben (wat wil je, wat kun je, wat heb je nodig). 

In dit huisbezoek worden de bewoners bevraagd over hun vitaliteit en uitgenodigd om deel te nemen aan een vitaliteitsdag. Voor de huis-aan-huisbezoeken zullen er professionals en vrijwilligers ingezet worden om hierbij te helpen. Om ervoor te zorgen dat zij weten wat ze tijdens de huis-aan-huisbezoeken moeten doen, wordt er op 23 september een scholingsbijeenkomst georganiseerd. Bij deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat er van de enquêteurs wordt verwacht en hoe zo’n bezoek in zijn werk gaat.

Tijdens de vitaliteitsdagen komen alle 65 plussers uit de bovengenoemde dorpen die zich hebben aangemeld na de huisbezoeken. Tijdens de vitaliteitsdag ligt de focus op het achterhalen van zowel fysiek als mentaal welbevinden. Dit wordt achterhaald door middel van het afnemen van testen, vragenlijsten en door gespreksvoering. Hulpvragen kunnen o.a. variëren van een beweeggroep, valpreventie, huishoudelijke of financiële hulp. Bewoners worden na deze dag afhankelijk van wensen en behoeften doorverwezen of begeleid naar bestaand aanbod (diensten en/of activiteiten) in de gemeente Oss. Om te achterhalen of de inwoners geholpen zijn op basis van de eerder gestelde hulpvraag vindt er na een paar maanden een follow-up plaats.