Sport en bewegen vervult een belangrijke rol in Arbeidsreintegratietraject Oss

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen rondom werk, inkomen en participatie van hun burgers. Re-integratietrajecten maken deel uit van de ondersteuning die gemeenten werkloze burgers biedt. Sport en bewegen kan hier een belangrijke rol in vervullen.

Het Sport Expertise Centrum heeft in samenwerking met de gemeente Oss het Sport- en Arbeidsre-integratie traject ‘Sportmaat voor Werkdaad (SMvWD)’ ontwikkeld. Door mensen met een afstand op de arbeidsmarkt letterlijk in beweging te zetten worden ze gestimuleerd om op de arbeidsmarkt in beweging te komen. Naast structurele beweegactiviteiten krijgen de deelnemers coaching van een Psychomotorische Therapeut waarbij ze o.a. meer zelfvertrouwen ontwikkelen, leren communiceren, samenwerken en grenzen aangeven. Binnen het programma gaan deelnemers bovendien werkervaring op doen in een sport gerelateerde omgeving zoals bijvoorbeeld een sportvereniging. De sportvereniging is de ideale omgeving waar deelnemers op laagdrempelige wijze werkzaamheden kunnen verrichten. Daarnaast kwam Ossenaar Bas Verwijlen als topsporter en rolmodel een lezing geven over het omgaan met tegenslagen en het leren van haalbare doelen stellen. Doel van het programma is een stijging op de participatieladder (in 6 stappen van isolement tot betaald werk).

Werkconferentie Sport- en Arbeidsreintegratie
Op 20 juni was er op de Talentencampus in Oss in samenwerking met het Kenniscentrum Sport en het Sport Expertise Centrum een werkconferentie Sport- en Arbeidsre-integratie. Uit het hele land waren er professionals aanwezig die met dit thema werken. Zij reageerden erg enthousiast rondom het programma SMvWD. Wethouder Kees van Geffen trapte af en sprak zijn trots uit hoe de domeinen Werk, Inkomen, Sport, Onderwijs en Ondernemerschap bij elkaar zijn gekomen. In het ochtendprogramma liet deelnemer Pepijn een filmpje zien die hij zelf heeft geschoten en gemonteerd. Het gaf een inkijkje in de week van Pepijn. Pepijn heeft dankzij dit traject weer structuur in zijn leven gevonden. ‘Ik ben echt van mening dat dit werkt. In eerste instantie kost het energie maar daarna geeft het me energie’. Dankzij dit sport- en arbeidsre-integratie traject heb ik na vele tegenslagen weer structuur in mijn leven gevonden. Het heeft ervoor gezorgd dat ik werk heb gevonden en aankomende woensdag mijn contract mag tekenen”.