Sport Expertise Centrum gaat Esports showcases organiseren

Hoewel de verbinding tussen sporten en gamen voor velen ver te zoeken lijkt, komen beide werelden steeds dichter bij elkaar. Gamen wint wereldwijd steeds meer aan populariteit onder jongeren.

Daarom gaan we dit jaar, in samenwerking met House of Esports uit Rotterdam en partners van het Osse Sportakkoord, vier showcases organiseren rondom Esports. Dit om jongeren uit te dagen met (virtueel) bewegen en om meer draagvlak te creëren in de gemeente Oss voor esports als sport en als onderdeel van de maatschappij.

Het zijn vier evenementen waarbij het doel is om te laten zien hoe esports ingezet kan worden voor maatschappelijke doeleinden zoals sociale cohesie, educatie, cognitieve ontwikkeling, saamhorigheid en gezondheid. Daarnaast vinden we het belangrijk om negatieve stigma’s van esports weg te nemen en esports bespreekbaar te maken.

De eerste showcase vindt plaats op dinsdag 20 oktober op sportpark de Koppelsteeg in samenwerking met Berghem Sport en kinderopvangorganisatie AVEM. Tijdens deze dag komen jeugd en jongeren in beweging door middel van esports en dat zal dus zowel digitaal als fysiek zijn. Inschrijven voor deze dag is verplicht. Gedurende het schooljaar zullen er nog drie van deze Esports showcases plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie en inschrijving.