Bijeenkomst Osse Sportenquête voor sportaanbieders

Op donderdagavond 13 juni is er in Dome-X een bijeenkomst voor sportorganisaties om samen na te denken over een toekomstvisie voor sport en bewegen. Deze visie wordt de basis voor het Osse Sportakkoord. Tijdens de avond kunnen sportorganisaties met behulp van de Osse Sportenquête reageren op verschillende stellingen en hun ambities en ideeën duidelijk maken.

Het Osse Sportakkoord
In juni 2018 hebben het ministerie van VWS, NOC*NSF, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Sport Gemeenten (VSG) en een groot aantal sportorganisaties het Nationale Sportakkoord getekend. Als vervolg wil de gemeente Oss de ambities voor sport en bewegen in de gemeente vastleggen in het Osse Sportakkoord. Een onafhankelijke sportformateur van Kenniscentrum Sport begeleidt het opstellen van het akkoord. Vertegenwoordigers uit het Osse bedrijfsleven, de sportsector en maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties denken mee. In oktober 2019 ondertekenen de betrokken partners het akkoord.

Sportenquête
De eerste stap naar het Osse Sportakkoord is de bijeenkomst Osse Sportenquête van 13 juni. De ideeën en ambities van lokale sportaanbieders zijn erg belangrijk voor het Sportakkoord. Sportaanbieders kunnen zich aanmelden via hans@sport-expertise-centrum.nl.