Sportmaat: samen letterlijk en figuurlijk stappen zetten

Sportmaat, een landelijk erkende interventie, richt zich op mensen die niet of moeilijk zelfstandig kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt of samenleving.
Sport, bewegen en leefstijlverbetering worden daarbij ingezet om mensen stappen te laten zetten op de participatieladder.
Denk daarbij aan:
• Het ontwikkelen van mentale en fysieke belastbaarheid
• Het verbeteren van dagelijkse structuur
• Het ontwikkelen van (meer) zelfvertrouwen
• Het verhogen van (arbeidsrelevante) competenties zoals samenwerken en doelen stellen

Resultaten:
• 55 deelnemers
• 112% verbetering vanuit lichamelijke beweegtesten
• Stijging op de participatieladder bij meer dan 86%
• Deelnemers beoordelen het traject met gemiddeld een 8,3

En dat bewegen als middel loont, blijkt onder andere uit het feit dat we de samenwerkingsovereenkomst rondom Sportmaat met de gemeente Oss (Werk en Inkomen) hebben verlengd voor 2020. Op naar het gezamenlijk nog meer zetten van stappen (letterlijk en figuurlijk)!