Start project Sociaal Vitaal in Schadewijk

Op maandag 9 september is het het project Sociaal Vitaal in Schadewijk gestart. De dag begon met een training voor vrijwilligers en medewerkers van verschillende organisaties. Tussen 9 en 22 september gaan ze bij 1700 wijkbewoners langs om met hen te praten over wat ze nodig hebben om gezonder te worden.

Wat is Sociaal Vitaal?
Sociaal Vitaal is een beweeg- en gezondheidsprogramma voor ouderen die weinig of niet bewegen en behoefte hebben aan (meer) sociale contacten en graag aan hun fitheid willen werken.

De ouderen in Schadewijk ontvangen een brief én vrijwilligers bellen aan om in gesprek te gaan over: wat mensen willen, wat mensen kunnen en wat mensen nog nodig hebben. Daarbij krijgen ouderen de mogelijkheid om deel te nemen aan de fitheidstest op 5 oktober in het wijkcentrum. Na de fitheidstest starten de bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten maken mensen in een ontspannen sfeer (opnieuw) kennis met bewegen en gaan tijdens de koffie in op onderwerpen die gaan over gezond ouder worden.

Bijzonder aan het project in Schadewijk is dat we in 2 straten niet alleen bij ouderen aanbellen, maar bij ALLE huizen. Dit is een proef om te kijken of we de manier van in gesprek gaan met mensen (huis aan huis) en de fitheidstest ook kunnen inzetten voor een bredere doelgroep met een breder doel dan alleen bewegen. We stellen de vragen ‘wat wil je’, ‘wat kan je’ en ‘wat heb je nodig’ om er achter te komen waar de inwoners behoefte aan hebben.

Thijs van Kessel, wethouder zorg en welzijn, over het project:  ‘Met het project Sociaal Vitaal willen we bewoners in Schadewijk helpen om aan hun gezondheid te blijven werken. De manier waarop, dat bepalen bewoners natuurlijk zelf. Op deze manier hopen we ook de gezondheidsverschillen in onze gemeente kleiner te maken.’

Vrijwilligers en professionals
Vrijwilligers zetten zich samen met medewerkers van gemeente Oss, het Sport Expertise Centrum, Brabant Zorg, GGD, Ons Welzijn en andere maatschappelijke partners  in om alle ouderen te bereiken.