Subsidie watertappunten

Enkele weken geleden is bekend geworden dat er subsidie beschikbaar komt voor het aanleggen van watertappunten op basisschoolpleinen. In opdracht van de gemeente Oss gaat de Jongeren Op Gezond Gewicht regisseur inventariseren of hier animo voor is.

Hoewel de informatie uit de subsidieaanvraag nog niet definitief is, willen we jullie hieronder informeren over de voorlopige uitgangspunten:
– Scholen krijgen 75% van de totale kosten van één watertappunt vergoed, tot een maximum bedrag van €2.000 per schoollocatie. Hierdoor is er maximale keuzevrijheid voor scholen. De school bepaalt zelf welk watertappunt de voorkeur heeft en in welke uitvoering.
– De kosten voor de aanschaf, installatie en onderhoud kunnen meegenomen worden in de financiering.
– Scholen kunnen hier subsidie aanvragen. Dit kan met een bestaand account dat al gebruikt is voor het aanvragen van het ondersteuningsaanbod Gezonde School, een vignet of de subsidie Jong Leren Eten. Als school kan er ook een nieuw account aangemaakt worden.
– Er is plek voor minimaal 425 scholen. Bij eventuele over-inschrijving vindt toekenning plaats op basis van criteria. Scholen in JOGG-gemeenten en scholen die aan de slag gaan met de Gezonde School aanpak of al een vignet hebben krijgen voorrang.
– Scholen worden geholpen bij de keuze voor een leverancier voor een watertappunt. Dit verloopt via de website van Gezonde School.

Door je hier aan te melden voor de nieuwsbrief van Gezonde School blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Als de regeling start voor scholen, wordt er nieuwsbrief verstuurd zodat scholen actief worden geïnformeerd over de regeling.