Verenigingen op de Rusheuvel vragen hulp gemeente Oss om sportpark volledig te verduurzamen

Op donderdag 28 maart hebben voorzitters en bestuursleden van verenigingen op Sportpark de Rusheuvel een collectieve hulpvraag ingediend bij wethouder Kees van Geffen. Met deze hulpvraag hopen de sportverenigingen op extra steun in hun ambitie om een volledig energieneutraal sportpark te realiseren. Hiermee zouden ze jaarlijks 100.000 euro op de energiekosten kunnen besparen. Het Sport Expertise Centrum vervult hierin de rol als procesbegeleider. Ook in de tweede fase zal het SEC deze rol vervullen.

Eind 2017 is de samenwerking ontstaan tussen de sportverenigingen. Om energieneutraal te worden was het voor de clubs een logische stap om samen te werken en een gezamenlijk route te bepalen. Zo hebben de verenigingen voordeel op het gebied van procesbegeleiding, inkoop en kennisdeling. In 2018 hebben de verenigingen actie ondernomen en zijn de accommodaties flink verbouwd. Hierdoor werd het energieverbruik op het sportpark met 60% verminderd. Veel van de besparingen komen voort uit de plaatsing van zonnepanelen en slimme installaties voor licht- en watergebruik.

Om de overige 40% van de energiekosten te besparen zijn er nu flinke verbouwingen noodzakelijk, zodat bijvoorbeeld ook het verwarmingssysteem energieneutraal kan worden. Door de collectieve hulpvraag hopen de sportverenigingen op hulp van de gemeente Oss om mee te investeren in het sportpark waarop ruim 4500 burgers wekelijks sporten en bewegen. Alle voorzitters hebben een document getekend waarmee zij hun ambitie waar willen maken. De gemeente Oss neemt deze hulpvraag aan en zal daarmee worden toegevoegd en meegenomen bij de vast te stellen visie op de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De uitkomst volgt later in het jaar.