Verenigingen op sportpark de Rusheuvel besparen energie

De verenigingen op sportpark de Rusheuvel nemen grote stappen om in 2020 energieneutraal te zijn. De verenigingen plaatsen zonnepanelen, ledverlichting en zonneboilers op hun clubgebouwen. Hiermee besparen ze 60% op hun energieverbruik.

In november 2017 sloegen de sportverenigingen op sportpark de Rusheuvel de handen ineen. Samen willen ze het sportpark in 2020 volledig energieneutraal maken. Onderzoek toonde aan dat de verenigingen hiermee jaarlijks €100.000 kunnen besparen. De gemeente Oss steunde het initiatief door te investeren in het Sport Expertise Centrum en het aanstellen van een projectleider en energieadviseur. Wethouder Kees van Geffen vertelt: “Sport in Oss bereidt zich voor op de toekomst met duurzame accommodaties.”

Resultaten
Ruim een jaar verder zijn de eerste resultaten te zien. De meeste verenigingen hebben al of zijn bezig met het plaatsen van zonnepanelen, led-binnenverlichting, sensoren en energiezuinige keukenapparatuur. Hiermee besparen ze 60% van de energiekosten. “Het is mooi om meteen resultaat te kunnen zien van je investering. In de eerste weken hebben we al €150 bespaard”, aldus Buck Romson, bestuurslid en penningmeester van de honkbalvereniging Cardinals.

Kosten
De totale kosten voor de investeringen zijn €500.000 geweest. De verenigingen betalen deze kosten met een landelijke subsidie voor sportverenigingen, eigen financiën en een lening van de gemeente Oss. Eind 2018 is het merendeel van de werkzaamheden afgerond. Een volledig energieneutraal sportpark komt hierdoor een stuk dichterbij.

Ambitie In 2019

Om de overige 40% van de besparingen te realiseren, doen de verenigingen onderzoek naar gasvrije accommodaties en led-veldverlichtingen. Deze technische veranderingen kosten €1.600.000. Er wordt hard gezocht naar mogelijkheden om deze investering haalbaar te maken, zodat de leden in 2020 kunnen sporten op een totaal energieneutraal sportpark.