Verlenging gratis online trainingen van Osse fitnessaanbieders

FitnezzPlaza, Tripod Training, Medift, Yogacentrum Stilte in Beweging, Yogaland en Van Buel Sports verlengen de samenwerking die op 30 maart werd gestart. De fitnessbedrijven gaan door met het aanbieden van gratis live online trainingen om zoveel mogelijke Ossenaren in beweging te brengen. Het Sport Expertise Centrum brengt dit aanbod samen. Voorlopig blijven de sportaanbieders deze gratis online trainingen aanbieden. Met deze krachtenbundeling zetten de partijen zich in voor de ambitie om zoveel mogelijk Ossenaren te laten bewegen voor een gezond leven. Deze ambitie komt overeen met de opgestelde ambitie in het Osse Sportakkoord.  

Hoe neem je deel aan een training?
Vanaf 8 mei zijn er elke week weer diverse gratis online trainingen te volgen, zodat de Ossenaren worden uitgedaagd om in beweging te blijven. Het is geheel vrijblijvend en niet nodig om aan te melden. Klik hier om het online aanbod te bekijken. De sportaanbieders zorgen voor de inhoud van het aanbod en de livestream. Neem bij vragen hierover contact op met de aanbieder. 

Wat is het Osse Sportakkoord?
Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF). Dit Osse Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. 

Samen zijn er ambities benoemd die ertoe moeten leiden dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven. De ambities sluiten aan bij de visie en strategie van de verschillende partners, versterken de bestaande programma’s en geven richting aan nieuwe programma’s en samenwerkingsverbanden.