Vier organisaties ontvangen cheque vanuit Osse Sportakkoord

Wethouder Kees van Geffen reikte op 3 november drie stimuleringsbudgetten van het Osse Sportakkoord uit. De organisaties ontvangen een cheque ter waarde van €250,- ter aanmoediging van hun idee. Met hun idee dragen de organisaties bij aan de ambities uit het Osse Sportakkoord. Op 9 november ontving ook Fietscrossclub Oss een cheque. In totaal zijn er dit jaar dan 14 cheques uitgereikt.

De cheques werden uitgereikt aan de volgende organisaties:

– Thuis in Oss, vanwege hun inzet om nieuwe Ossenaren door middel van sport kennis te laten maken met oude Ossenaren. Dit gaan ze doen door voetbalavonden te organiseren in het TOP Oss stadion waarbij er zoveel mogelijk oude en nieuwe Ossenaren met elkaar in contact komen door middel van sport.

– De Sonnewijser, vanwege de samenwerking met verschillende sportaanbieders in Oss om zo de leerlingen te voorzien van een nieuw sportprogramma. Tijdens de gymlessen zullen de leerlingen kennis maken met diverse sportactiviteiten op verschillende sportlocaties. Het uiteindelijke doel is om de doelgroep meer te laten bewegen voor een gezond leven.  

– VESTA’19, vanwege het opzetten van sport- en spelactiviteiten voor kleuters om zo op vroege leeftijd de lichamelijke ontwikkeling te bevorderen. Het uiteindelijke doel van VESTA Kids is om een structureel sportaanbod aan te bieden voor deze doelgroep waardoor zij op jonge leeftijd gaan bewegen voor een gezond leven en de motorische vaardigheid toeneemt. 

– Fietscrossclub Oss, vanwege het verduurzamen van hun accommodatie en het promoten van een rookvrije vereniging. De vereniging heeft onlangs de verlichting vervangen door LED-apparatuur waardoor er energie bespaard wordt.

Vraag ook stimuleringsbudget aan
Bent u al partner van het Osse Sportakkoord en heeft u ook een goed idee dat aansluit bij de ambities van het Osse Sportakkoord? Dan kunt u het een stimuleringsbudget van €250,- aanvragen. In 2020 worden (voorlopig) maximaal 25 stimuleringsbudgetten toegekend. Meer informatie hierover vindt u op www.sport-expertise-centrum.nl/osse-sportakkoord/partner-worden.  

Wat is het Osse Sportakkoord?
Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationale Sportakoord is in 2018 gesloten door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF). Het Osse Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. 45 organisaties waren vertegenwoordigd tijdens interactieve bijeenkomsten en werksessies in de periode van mei tot en met oktober 2019. De ambities moeten ertoe leiden dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven.