5 tips voor het vinden en het behouden van trainers

We proberen sportverenigingen te ondersteunen met het vinden en behouden van trainers en coaches. Tegenwoordig is dit één van de grootste uitdagingen voor een vereniging.

We geven 5 tips voor het vinden en het behouden van trainers.

1. Zorg voor een beleid op het gebied van trainers
Door een aantal doelstellingen en waarden voor de vereniging op te stellen, wordt het makkelijker trainers hierin mee te nemen waardoor een trainer sneller zal integreren binnen een vereniging. Speel hierbij in op het plezier van het trainerschap. Integreer eventueel de 4 inzichten voor trainerschap in het beleid. Probeer eigen initiatieven van trainers te ondersteunen en help ze hierbij zichzelf verder door te ontwikkelen.

Actiepunten:
– Vragenlijst voor nieuwe trainers
– Trainersbijeenkomst organiseren
– Probeer een visieavond te organiseren met alle betrokkenen van de club, zodat het beleid verbeterd kan worden
– Zorg voor kwalitatief hoogwaardige materialen

2. Start van onder af (bij de jeugd)
Jeugdzaken binnen de vereniging zijn erg belangrijk voor het werven van trainers. Zorg dat de oudere jeugd zich bewust is van de verantwoordelijkheid om de jongere jeugd erbij te betrekken. Zo kunnen ze elkaar aansturen en creëren ze voeling met het trainerschap.

Actiepunten:
– Laat 12- tot 14 jarigen assisteren bij de jongere jeugdleden
– Laat kinderen scheidsrechter zijn
– Laat kinderen hun eigen oefeningen bedenken en opzetten
– Laat 14- tot 18 jarigen een training voorbereiden

3. Breng de trainers in beeld
Zorg dat de trainers in beeld worden gebracht en geef ze blijk van waardering. Als je op zoek bent naar trainers, maak dat dan op alle mogelijke manieren en zichtbaar.

Actiepunten:
– Zorg voor een duidelijke en enthousiaste vacature
– Zorg dat de trainers zelf kunnen vertellen over hun passie. Interview bijvoorbeeld een trainer en plaats deze op de sociale mediakanalen
– Zet foto’s van trainers op de website
– Spreek leden persoonlijk aan over het trainerschap

4. Zorg voor begeleiding
Voor verenigingen zijn trainers en coaches een cruciaal onderdeel en van groot belang voor het succes van een vereniging. Uit onderzoek is gebleken dat de relatie tussen trainers en jeugdleden de meest bepalende factor is voor de sportbeleving. Het lijkt logisch dat er goede faciliteiten zijn binnen een vereniging om de werkomstandigheden voor trainers en coaches te optimaliseren.

Zorg dus voor een goede ontvangst van nieuwe trainers en begeleid ze tijdens hun trainersloopbaan. Houd rekening met de persoonlijkheid van elke trainer. Ondersteun trainers door ze voldoende materiaal ter beschikking te stellen en laat ze opleidingen volgen.

Actiepunten:
– Plaats een nieuwe trainer bij een ervaren trainer
– Organiseer demonstratietrainingen
– Organiseer een trainersopleiding
– Voer persoonlijke gesprekken
– Maak een draaiboek met oefenvormen
– Zorg dat er altijd een trainersbegeleider is die kan helpen met bovenstaande punten

5. Investeer in een trainerscoördinator
Om de stabiliteit binnen een vereniging te waarborgen, is het belangrijk om een trainerscoördinator aan te stellen. Deze fungeert als de motor van het trainersbeleid. Door een vast aanspreekpunt te hebben op het gebied van trainingen, gaat de communicatie een stuk sneller. Daarnaast heb je als vereniging iemand die het trainersbeleid uitdraagt. Zorg er wel voor dat de trainerscoördinator het beleid van de vereniging naleeft en niet alleen de eigen visie. Als een soort van manager kan deze coördinator alles in goede banen leiden en een inspirator zijn die mensen durft aan te spreken en in beweging kan brengen.