Werkconferenties Osse Sportakkoord op 26 en 29 augustus

De afgelopen weken vonden de Osse Sportenquête en de Brede Kick Off voor het Osse Sportakkoord plaats. Deze avonden krijgen nu een vervolg.

Het Osse Sportakkoord
In juni 2018 hebben het ministerie van VWS, NOC*NSF, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Sport Gemeenten (VSG) en een groot aantal sportorganisaties het Nationale Sportakkoord getekend. Als vervolg wil de gemeente Oss de ambities voor sport en bewegen in de gemeente vastleggen in het Osse Sportakkoord. Een onafhankelijke sportformateur van Kenniscentrum Sport begeleidt het opstellen van het akkoord. Vertegenwoordigers uit het Osse bedrijfsleven, de sportsector en maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties denken mee. In oktober 2019 ondertekenen de betrokken partners het akkoord.

Uitnodiging werkconferenties
Graag nodigen wij je uit voor het vervolg hierop, de werkconferenties op 26 en 29 augustus. Tijdens de werkconferenties kun je meepraten over de ambities van het Osse Sportakkoord;
– hoe we die kunnen behalen,
– wat daarvoor nodig is,
– wie hier aan mee willen werken.
De wensen en ideeën die door de deelnemers aan de bijeenkomsten Osse Sportenquête en Brede Kick Off zijn uitgesproken en op papier gezet, nemen we daarin uiteraard mee. Per avond komen twee ambities naast elkaar aan bod. Je kunt per avond aan de sessie over één ambitie deelnemen! Als je vanuit je organisatie over beide ambities mee wilt praten, moet je een tweede vertegenwoordiger van je organisatie meenemen.

Op 26 augustus (19:00 – 21:00 uur) werken we aan de ambities;
– Vitale sportaanbieders / Positieve sportcultuur
– Inclusief sporten en bewegen

Op 29 augustus (19.00 – 21.00 uur) werken we aan de ambities;
– Duurzame sportinfrastructuur
– Vaardig in bewegen

Aanmelden
We willen graag weten hoeveel en welke mensen we kunnen verwachten. Via hans@sport-expertise-centrum.nl kun je aangeven of je naar de bijeenkomst komt. Wil je daarbij;
– de naam van uw organisatie vermelden,
– met wie je komt,
– naar welke werkconferentie (26 en/of 29 augustus),
– aan welke subsessie (Vitale sportaanbieders of Inclusief sporten en bewegen / Duurzame sportinfrastructuur of Vaardig in bewegen) je wilt deelnemen.

Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk vrijdag 16 augustus. Het programma sturen wij je hierna toe. Voor vragen kun je ons bellen op 0412-631039 en vragen naar Hans Willemsen of Sportformateur Hans Arends.