Zes cheques vanuit Osse Sportakkoord uitgereikt

Zes organisaties kregen van wethouder Kees van Geffen een cheque van €250 vanuit het Osse Sportakkoord. Wethouder van Geffen: ‘In het Osse Sportakkoord hebben we ambities afgesproken met ruim 50 organisaties. Ambities die ervoor moeten zorgen dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven. Ik ben blij om te zien hoe deze zes organisaties werken aan deze ambities uit het Sportakkoord. Met het stimuleringsbudget moedigen we ze aan hun idee uit te voeren.’

De cheques werden uitgereikt aan de volgende organisaties:                                                                                  

BlinQ: zij organiseren beweegactiviteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dit doen ze samen met partners van het Osse Sportakkoord. Zo worden er bijvoorbeeld gastlessen georganiseerd en worden er sport- en spelmaterialen beschikbaar gesteld.

Global Goals Oss: zij gaan een platform opzetten dat hergebruik van materialen stimuleert in de gemeente Oss. Met het te bouwen platform kunnen oude sportmaterialen uit sportzalen, dug-outs, lichtmasten en volledige kunstgrasmatten worden aangeboden voor hergebruik.

LTC VIP: zij organiseren een open sportdag met andere sportaanbieders in Herpen op sportpark Wilgendaal. Inwoners uit de regio kunnen deelnemen aan diverse clinics van verschillende sporten. Het uiteindelijke doel van de sportdag is om mensen kennis te laten maken met een nieuwe sport om ze zo meer te laten bewegen.

NLC’03: zij starten Walking Football op voor 60+’ers in Lith en omgeving. Vanaf september wordt gestart met trainingen onder begeleiding van een professional.

Sportraad Ravenstein: zij zetten zich in voor goede sportvoorzieningen in Ravenstein en omliggende dorpen. Er wordt samengewerkt met sportverenigingen, basisscholen en zorgverleners. Concrete ideeën op de korte termijn zijn het opzetten van een gezamenlijke website en een open sportdag voor bewoners van het gebied. Dit heeft als doel om het sportaanbod en de bestaande voorzieningen beter te benutten.

RKSV Ulysses: zij werken samen met andere sportaanbieders, maatschappelijke partners en buurtbewoners om een vitale vereniging te zijn. Een vitale vereniging is toekomstbestendig en is gericht op de omgeving. Dat betekent dat behalve eigen leden ook buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven welkom zijn. Sportpark Den Heuvel dient hierbij als locatie waar alle inwoners samenkomen en waar er het hele jaar door sport- en beweegactiviteiten zijn.

Vraag ook stimuleringsbudget aan
Bent u al partner van het Osse Sportakkoord en heeft u ook een goed idee dat aansluit bij de ambities van het Osse Sportakkoord? Dan kunt u het stimuleringsbudget van €250 aanvragen. In 2020 geven we (voorlopig) maximaal 25 stimuleringsbudgetten. Klik hier voor meer informatie.

Wat is het Osse Sportakkoord?
Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationale Sportakoord is in 2018 gesloten door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF).  Bij het Osse Sportakkoord zijn ruim 50 organisaties aangesloten. Van  lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven tot de gemeente.