Zes stimuleringsbudgetten toegekend vanuit Osse Sportakkoord

In januari en februari kregen zes organisaties een stimuleringsbudget toegewezen. In verband met de huidige coronamaatregelen worden de cheques ter waarde van €250,- pas later door Kees van Geffen uitgereikt. Met hun ideeën dragen de organisaties bij aan de ambities uit het Osse Sportakkoord.

De cheques werden uitgereikt aan:
– Bijzonder Actief, vanwege de samenwerking die ze zijn aangegaan met OTTC om samen een sportontmoeting voor de ‘Unieke Sporters’ van beide clubs te organiseren. Het uiteindelijke doel is om elkaar beter te leren kennen, vaker de samenwerking te zoeken om het aanbod te versterken en de doelgroep vaker te laten bewegen voor een gezond leven.  

– MOSA’14, omdat zij een sport- en beweegruimte gaan inrichten in het nieuwe clubhuis. MOSA’14 heeft onlangs een nieuw clubhuis gebouwd waarin een ruimte is ingericht, zodat leden altijd kunnen sporten. Hiermee wordt de accommodatie beter benut.

– FiTNEZZplaza, omdat zij samen met Medifit Oss, Feel So Good en de Complete Verandering een entiteit gaan oprichten om het onderlinge samenwerkingsverband te formaliseren dat de Fitness Bedrijven Oss al langere tijd met elkaar hebben.

– Tripod Training, vanwege het onderzoek dat ze samen met FiTNEZZplaza en Fitness4All Berghem zijn gestart om te kijken met welke maatschappelijke partijen de Fitness Bedrijven Oss structureel samen kunnen werken. Samen met deze zorginstellingen, welzijnsinstanties en onderwijsinstellingen willen zij inactieve Ossenaren bereiken en stimuleren om meer te gaan bewegen.

– Younique Lifestyle, omdat zij samen met FIT(B)OSS gaat onderzoeken op welke manier Fitness Bedrijven Oss een centraal platform kan creëren om het sportaanbod in Oss overzichtelijker en toegankelijker te maken. 

– Herpinia, omdat zij verschillende sporten gaan aanbieden en promoten op sportpark De Wilgendaal. In samenwerking met Stichting Dunes Games en LTC VIP Herpen gaat Herpinia sportclinics organiseren voor jeugd en senioren, zodat iedereen kennis kan maken met de verschillende sporten die er beoefend kunnen worden op het sportpark.

Vraag ook stimuleringsbudget aan
Bent u al partner van het Osse Sportakkoord? En heeft u ook een goed idee dat aansluit bij de ambities van het Osse Sportakkoord? Dan kunt u het een stimuleringsbudget van €250,- aanvragen.

Wat is het Osse Sportakkoord?
Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationale Sportakoord is in 2018 gesloten door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF). Het Osse Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. 45 organisaties waren vertegenwoordigd tijdens interactieve bijeenkomsten en werksessies in de periode van mei tot en met oktober 2019. De ambities moeten ertoe leiden dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven.