Filios Scholengroep, SAAM en het Sport Expertise Centrum verlengen samenwerking tot en met 2024

Marc Ghering (directeur SEC), Martijn van Tilburg (directeur SAAM) en Archel Kerkhof (bestuurder Filios Scholengroep) tekenden op donderdag 21 januari een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst loopt tot en met 2024.

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de ingezette koers voortgezet. De meerwaarde van betekenisvol bewegingsonderwijs in combinatie met een positieve sport- en spelervaring wordt hiermee nog eens extra onderstreept.

De overeenkomst stelt de vijftijen Osse SAAM en negen Osse Filiosscholen in de gelegenheid om voordelig een sportprofessional in te huren via het SEC. Deze professional biedt daarbij gericht ondersteuning in de vorm van het verzorgen van gymlessen, tussenschoolse sport, peuter- en kleuterlessen en naschoolse sport. De exacte invulling wordt in nauw overleg met de scholen vastgesteld. De inzet van de sportprofessional wordt per cluster georganiseerd, waardoor er nog meer ruimte ontstaat voor de samenwerking tussen de scholen.

Marc Ghering is blij met de nieuwe overeenkomst. ‘Het is fijn dat SAAM en de Filios Scholengroep de kracht van samenwerken erkennen en waarderen. Ze zien de toegevoegde waarde van kwalitatief bewegen in de ontwikkeling van kinderen en stimuleren dit zowel binnen- als buitenschools. Bewegen is voor hen normaal!’ Ook Martijn van Tilburg en Archel Kerkhof zijn blij met de samenwerking. Archel Kerkhof zegt hierover: ‘Filios Scholengroep ervaart dat sporten en bewegen in en rondom de school heel belangrijk is voor kinderen. Al enige jaren werken we samen met het SEC om sporten en bewegen vorm te geven in de scholen. Door samenwerking met professionele combinatiefunctionarissen stimuleren we de vaardigheid van kinderen waardoor er meer plezier zal ontstaan voor sporten en bewegen. En dat is vervolgens weer belangrijk voor een gezonde leefstijl van de kinderen en voor de prestaties op school en daarna. Filios Scholengroep is blij dat er ook voor de komende jaren een samenwerking zal zijn met SEC.’