Een combinatiefunctionaris kan bij u op school een belangrijke bijdrage leveren aan het bewegingsaanbod. Maar scholen kunnen ons ook benaderen voor Naschoolse Sport. Onze medewerkers begeleiden een vaste groep leeftijdsgenoten na schooltijd en laten de kinderen kennismaken met allerlei sporten. Het is altijd weer een verrassing wat er op het programma staat. Afwisselend dus en bovendien gezond! Basisscholen bepalen zelf de locatie, de doelgroep en de periode. Kinderen van uw basisschool hebben voorrang. Om maatwerk te kunnen leveren, is gekozen voor maximaal dertig inschrijvingen.

Voorwaarden/uitgangspunten

  1. Om de kwaliteit van de les te kunnen waarborgen, is er gezien de grootte van de sportruimten maximaal ruimte voor 30 inschrijvingen.
  2. Kinderen van de betreffende basisschool hebben in eerste instantie voorrang.
  3. De inschrijving is pas volledig indien er via de SEC-inschrijfmodule is ingeschreven en betaald.
  4. Er kan alleen betaald worden voor de gehele resterende periode.
  5. Bij tussentijdse uitschrijving worden geen inschrijfgelden retour gegeven.
  6. Tussentijdse instroming is mogelijk als er nog ruimte is.
  7. Deelname aan de activiteiten gebeurt op eigen risico. Het Sport Expertise Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, schade of letsel als gevolg van onze activiteiten.